Menu Zamknij

Jakie są najpopularniejsze typy uszczelek kołnierzowych ?

jakie są najpopularniejsze typy uszczelek kołnierzowych

Uszczelki to elementy, których głównym zastosowaniem jest połączenie szczelin między dwoma lub więcej elementami w celu uzyskania szczelności połączenia. Na końcowy efekt i wydajność uszczelki wpływ ma środowisko pracy, warunki oraz cały proces montażu, dlatego warto zwrócić uwagę już na początku jak w prawidłowy sposób przygotować powierzchnię na przyjęcie elementu uszczelniającego.

Na konstrukcję uszczelki wpływ ma kilka czynników, które w dalszym czasie decydują o jej właściwościach, możliwościach i przeznaczeniu. W tym wpisie chcemy przedstawić najczęściej spotykane typy uszczelek kołnierzowych, tj. płaskie, spiralne i pierścieniowe, scharakteryzować je i podpowiedzieć, w jakim otoczeniu dany rodzaj poradzi sobie najlepiej.

Płaskie uszczelki kołnierzowe

Uszczelki płaskie stosowane są w uszczelnieniach spoczynkowych. Materiał takiego uszczelnienia poddawany jest ściskaniu, co powoduje jego odkształcenie i wypełnianie przez ten materiał nierówności znajdujących się na czołowych powierzchniach łączonych kołnierzy.
Nowoczesna i nowatorska uszczelka płaska znalazła już zastosowanie w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach chemicznych i petrochemicznych.

Spłaszczony kołnierz przyjmuje płaski kształt, dzięki czemu pierścień śruby i strefa styku znajdują się na tym samym poziomie. Uszczelka jest osadzona równo z tymi wewnętrznymi sekcjami płyty, zapewniając w ten sposób równomierne dopasowanie kołnierzy.

Spiralne uszczelki kołnierzowe

Uszczelki spiralne zalecane są wszędzie tam, gdzie przy wysokich parametrach pracy wymagana jest niezawodność. Z powodzeniem stosowane są w zakładach petrochemicznych, rafineriach oraz w instalacjach chemicznych i energetycznych.

Element uszczelniający uszczelki spiralnej składa się z profilowanej i ukształtowanej w literę „V” metalowej taśmy, spiralnie zwiniętej w kombinacji z miękkim materiałem uszczelniającym wypełniacza. Metalowa taśma zapewnia doskonałą sprężystość powrotną, podczas gdy elastyczny, uszczelniający wypełniacz gwarantuje doskonałe uszczelnienie. W zależności od aplikacji uszczelka może zawierać wewnętrzny lub wewnętrzny pierścień stalowy.

Pierścieniowe uszczelki kołnierzowe

Pierścieniowe uszczelki są wykorzystywane w specjalnych okolicznościach. Ten typ kołnierza wykorzystuje zastrzeżoną konfigurację owalną i ośmiokątną, obszar styku powierzchni rowka, który wymaga zaklinowania się dwóch licowych powierzchni i utworzenia szczelnego połączenia. Stosowane w środowiskach przemysłowych wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych, kołnierze są precyzyjnie obrobione, aby zagwarantować początkowy kontakt z linią, więc dołączona uszczelka jest również wykonana z materiału wzmocnionego stopem.

Ich zadaniem jest stworzenie i utrzymanie statycznej szczelności pomiędzy dwoma stacjonarnymi kołnierzami, łączącymi instalacje w zakładzie produkcyjnym, zawierające różne rodzaje mediów (płyny i gazy). Tworzą one fizyczną barierę wewnątrz instalacji i blokują potencjalne wycieki.