Menu Zamknij

Zobacz wskazówki jakie są TYPOWE PRZYCZYNY AWARII USZCZELEK

typowe przyczyny awarii uszczelek

Uszczelki to elementy często niezbędne do bezpiecznej, wydajnej pracy maszyny. Należy więc przyłożyć uwagę zarówno do jej prawidłowego montażu, jak i właściwości, przeznaczenia, maksymalnych temperatur i ciśnienia pracy. Zadbanie o odpowiednie warunki pracy zapewnia długotrwałe użytkowanie uszczelek i bezproblemowe zabezpieczenie szczelności. Trzeba natomiast pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko awarii, które należy brać pod uwagę, aby odpowiednio reagować i chronić pracę przez niebezpieczeństwem.

Częstych przyczyn awarii uszczelek jest wiele, ale po dokonaniu oceny możemy szybko wprowadzić zabezpieczenia. Kołnierze i łączniki są zaprojektowane tak, aby wyeliminować większość wad powierzchniowych.

Jeśli kołnierze mechanicznie łączą ze sobą odcinki rur, tradycyjnie za pomocą zestawów śrub z krótkimi końcami, wówczas uszczelki są wkładkami zabezpieczającymi przed wyciekiem, które zapewniają, że dwie współpracujące powierzchnie są wodoszczelne. Oczywiście, ponieważ ta konfiguracja mocowania jest bezpieczna, nadal przyglądamy się oddzielnym częściom, a izolowane części są podatne na wycieki. 

Aby łatwiej zrozumieć daną sytuację postaramy się zobrazować to działanie polegające na łączeniu powierzchni, przyglądając się częstym przyczynom awarii uszczelek.

Wycieki spowodowane mechaniczne uszczelek

Największy wpływ mechaniczny na uszczelki będą wywierać drgania oraz zmiany temperaturowe. Wstrząsy generowane przez maszyny są skutkują luzowaniem połączeń, a co za tym idzie utratą pełnej szczelności, przeciekiem. Tak samo dzieje się, gdy temperatura zwiększa się – materiał rozszerza się, gdy spada – kurczy się. W ten sposób dochodzi do zmian objętościowych uszczelki i ponownego luzowania połączeń.

Ważne jest, aby podczas zakupu oraz montażu uszczelek zadbać o odpowiedni wybór, który nawet podczas tych procesów zapewni jak największą ochronę dla pracy naszej maszyny.

Inteligentne praktyki instalacyjne a wycieki uszczelek

Obecnie na rynku istnieje szeroka gama uszczelek wzmacnianych polimerami, co oznacza, że właściwy materiał musi być stosowany wyłącznie z odpowiednim zastosowaniem. Materiał chemoodporny styka się z zakładem obróbki chemicznej, wariant żaroodporny jest instalowany w zespole wymiennika ciepła i tak dalej. Jeśli zostanie zainstalowany niewłaściwy produkt, może spodziewać się awarii.

Zakłady chemiczne pracują na materiałach żrących. Skondensowane i destylowane, aż substancja stanie się wyjątkowo żrąca, źle wykonane uszczelki ulegną pogorszeniu i ostatecznie ulegną zużyciu, umożliwiając w ten sposób przesiąkanie płynu przez uszkodzoną uszczelkę. Ten sam potencjał awarii istnieje w sytuacjach, w których wysokie ciśnienia i wyższe temperatury nasycają płyn ogromnymi ilościami energii.

Ten sam przypadek dotyczy ustawień z dominacją mechaniczną. Na przykład, jeśli dwa kołnierze nie są odpowiednio wyrównane, obciążenie jest przykładane nierównomiernie, a uszczelka nie jest równomiernie ściśnięta, otwiera to miejsce na potencjalnie niszczący przypadek wycieku.

Biorąc pod uwagę te przypadki warto zastanowić się, czy w naszym przypadku lepiej nie jest postawić na standardowe uszczelki z gumy, czy faktycznie jeśli mamy pewność co do warunków, zdecydować się na inteligentne praktyki instalacyjne wybierając uszczelki z domieszkami.